adres ul. Nowa 6, 05-500 Stara Iwiczna  telefon 533 070 807  email biuro@bezpiecznafarmacja.pl    www.bezpiecznafarmacja.pl

Wyszukaj wydarzenie lub szkolenie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  BEZPIECZNA FARMACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej, adres siedziby: ul. Nowa 6, 05-500 Lesznowola,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000724983, NIP 1231393201, REGON 369810552, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł., zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)    z Administratorem można kontaktować się :

- listownie na adres korespondencyjny: ul. Nowa 6, 05-500 Lesznowola;

- przez e-mail:                        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie : <Mobile>:    +48 533 070 807 

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności :

  1. a) zawarcie i wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną na postawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  2. b) ustalenie, dochodzenie lub obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń na postawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); .
  3. c) wypełnienie obowiązku prawnego na postawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  4. d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

4)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkow prawnych przetwarzane będą w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa;

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych, np. dostawcom usług IT, księgowości. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i tylko zgodnie z poleceniami Administratora;

6)    podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych wymaganych obligatoryjnie jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy;

7)    posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych / jeśli była udzielana /,

- prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żadania ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych;

8)    w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej uprzednio zgody, a przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany korespondencyjny lub adres emailowy;

9)    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

10)  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;